دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > درباره ما 
 
 
 • پيشنهاد طرحهای موثر به مقامات زيربط جهت بهبود امور مربوط به تربيت بدنی
 • ترسيم اهداف تربيت بدنی دانشگاه
 • برگزاری جلسات شورای آموزشی و شورای سياستگذاری درس تربيت بدنی
 • برنامه ريزی تقويم ورزشی دانشگاه
 • تعيين مسئولين ورزشی و نظارت بر عملکرد آنها
 • کمک به اجرای اهداف و سياستهای اتخاذ شده از جانب معاونت دانشجويی و فرهنگی دانشگاه
 • سازمان دهی و نظارت بر امور اجرايی و آموزش تربيت بدنی
 • نظارت بر اجرای طرحها و برنامه های مصوب تربيت بدنی در سطح دانشگاه
 • نظارت بر فعاليتهای مربوط به توسعه و تعميم ورزش و تفريحات سالم
 • برگزاری مسابقات ورزشی در سطح دانشجويان و پرسنل
 • برگزاری واحدهای درسی تربيت بدنی در قالب تربيت بدنی 1 و 2
 • شرکت در المپيادهای ورزشی دانشجويان
 • همکاری با تشکلهای دانشجويی جهت برپايی مسابقات ويژه
 • ارائه خدمات ورزشی به پرسنل و تا حد مقدور فرزندان انها
 • ارتباط با ساير نهاد ها و سازمانها در امور مشترک ورزشی

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تلفن : - 021
ست الکترونیک :
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.