×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سرمربی تیم والیبال دانشگاه مشخص شد.

آرشیو اخبار

سرمربی تیم والیبال دانشگاه مشخص شد.

مشاهده بیشتر

هشتمین «یکشنبه های ورزشی» ویژه دانشجویان خوابگاهی دختر و پسر دانشگاه برگزار شد.

آرشیو اخبار

هشتمین «یکشنبه های ورزشی» ویژه دانشجویان خوابگاهی دختر و پسر دانشگاه برگزار شد.

مشاهده بیشتر

رویداد «یکشنبه های ورزشی» در هفته هفتم در سراهای دانشجویی دانشگاه اجرا شد.

آرشیو اخبار

رویداد «یکشنبه های ورزشی» در هفته هفتم در سراهای دانشجویی دانشگاه اجرا شد.

مشاهده بیشتر

دومین جلسه کمیته اجرایی طرح تحول فعالیت‌ های ورزشی برگزار شد.

آرشیو اخبار

دومین جلسه کمیته اجرایی طرح تحول فعالیت‌ های ورزشی برگزار شد.

مشاهده بیشتر

ششمین هفته از رویداد «یکشنبه های ورزشی» در سراهای دانشجویی دانشگاه برگزار شد.

آرشیو اخبار

ششمین هفته از رویداد «یکشنبه های ورزشی» در سراهای دانشجویی دانشگاه برگزار شد.

مشاهده بیشتر

گزارش تصویری / افتخارآفرینی دانشجویان دختر در جشنواره ورزش های قهرمانی منطقه ده دانشگاه های علوم پزشکی کشور

آرشیو اخبار

گزارش تصویری / افتخارآفرینی دانشجویان دختر در جشنواره ورزش های قهرمانی منطقه ده دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مشاهده بیشتر

گزارش تصویری / افتخارآفرینی دانشجویان پسر در جشنواره ورزش های قهرمانی منطقه ده دانشگاه های علوم پزشکی کشور

آرشیو اخبار

گزارش تصویری / افتخارآفرینی دانشجویان پسر در جشنواره ورزش های قهرمانی منطقه ده دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مشاهده بیشتر

بیشترین مدال طلای جشنواره ورزش های قهرمانی دانشجویان منطقه ده دانشگاه‌ های علوم پزشکی کشور توسط دانشجویان دانشگاه کسب شد.

آرشیو اخبار

بیشترین مدال طلای جشنواره ورزش های قهرمانی دانشجویان منطقه ده دانشگاه‌ های علوم پزشکی کشور توسط دانشجویان دانشگاه کسب شد.

مشاهده بیشتر

تنظیمات قالب